Odrobina historii i teraźniejszość marketingu

Marketing obok nauki o organizacji i zarządzaniu jest jedna z młodszych dziedzin naukowych i praktycznych zastosowań.

Termin marketing wszedł do użycia w latach 50. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nie chcąc pozostawić poczucia nicości, z której wyłonił się marketing, należy dodać, że wyłonił się on z wcześniejszych idei ekonomicznych. Postrzegały one w inny sposób organizacje produkcji i sprzedaż wytworzonych towarów.

Wyewoluował bezpośrednio z orientacji cenowej przemysłu i usług, która skupiała się na działaniach sprzedażowych związanych z polityka cenowa firmy. Niestety, jak die wcześniejsze strategie, doktryna cenowa przestała przynosić spodziewane wyniki.

Okazało się, że nie można w nieskończoność realizować wzrostu produkcji stymulując sprzedaż jedynie ceną. Odpowiedzią na coraz większą walkę konkurencyjną stało się odkrywanie potrzeb konsumenta. Na tym zbudował swoje podstawy nowoczesny marketing ze swoja nową twarzą, którą przedstawia marketing mix.

Marketing mix to kompozycja czterech składników, które wcześniej grały główne role w kolejnych etapach transformacji organizacji przemysłu i usług.

Pierwszym z nich jest produkt. Produkt materialny, usługa lub dowolna rzecz materialna albo idea.

Za produktem idzie cena. Sposób ustalania i wszystko, co z nią związane.

Następna jest dystrybucja. Kanały przepływu produktów od producenta do konsumentów.

Na koniec promocja. Zespół działań, w które wchodzi reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista i Public Relations.